Sobota, 25 Marca 2017   imieniny: Maria, Wiesław, Ireneusz
Rejestracja Strefa użytkownika Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
 

Portal lokalny

ReklamaPrzedmiotem Zamówienia jest wykonanie opracowania i jego prezentacja, w zakresie ograniczenia na obiektach Zamawiającego zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, promowania samochodów o napędzie elektrycznym, wdrożenia programu edukacyjnego związanego z ograniczeniem zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych i promowaniem samochodów o napędzie elektrycznym. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: 1)       wykonać i dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumentacje: a)        audyt energetyczny, b)        koncepcję stanowiącą m.in. dokument wyjściowy do sporządzenia studium wykonalności i spełniającą warunki opisu przedmiotu zamówienia dla oddzielnego zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, c)        studium wykonalności; 2) przygotować i wygłosić merytoryczną prezentację dotyczącą działań informacyjno-promocyjnych (dalej: prezentację) szczegółowo omawiającą zaproponowane rozwiązania, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykaz obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia oraz szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.   więcej »
1.Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i uruchomienie automatów biletowych (zwanych także: „automatami”) w pojazdach Europa Express City Sp. z o.o. a także sprzedaż biletów emitowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (zwany dalej „ZTM). Szczegółowe wymagania Zamawiającego określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.W chwili rozpoczęcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie zainstalować i uruchomić w liczbie urządzeń na moment startu 32 automaty (± 8 urządzeń). Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia montażu automatów w innych wskazanych przez niego lokalizacjach. 3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM za pomocą automatów oraz całodobową usługę serwisową, w tym co najmniej: •serwis eksploatacyjny i konserwacyjny, •pełen zakres napraw urządzeń. 3.Przedmiot Zamówienia należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2018r. 4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w zakresie bieżącej eksploatacji i serwisu automatów, zapewniających ich stałe funkcjonowanie, w tym zakup niezbędnego do sprzedaży papieru termicznego zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 5.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 7 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę ww. wymogu wraz z określeniem sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określają § 3 oraz § 9 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.   więcej »
KALENDARZ
IMPREZ
 
Wyszukaj
 

 Ważne telefony w Warszawie

ZDROWIE
     
Pogotowie ratunkowe 999 lub 112 
     
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 22 525 14 05


 
Szpital Kliniczny MSWiA 22 508 20 00
     
Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 22 569 03 53
     
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny 22 599 10 00
     
Międzyleski Szpital Specjalistyczny 22 473 53 83
     
Mazowiecki Szpital Bródnowski 22 326 55 00
     
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr W. Orłowskiego 22 584 14 00
     
Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” 22 697 33 33
     
Szpital Mazovia 22 403 52 10
     
Szpital Czerniakowski 22 318 60 00
     
Szpital Specjalistyczny św. Zofii 22 536 93 00
     
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny 22 317 91 64
     
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej 22 596 61 00
     
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ 22 822 46 31
     
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ 22 672 78 42
     
Szpital Medicover 500 900 900
     
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ 22 515 25 78
     
Szpital LUX MED 22 431 20 59
     
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 22 450 22 10
     
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus 22 502 20 00
     
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" 22 815 10 00
     
BEZPIECZEŃSTWO
     
Policja 997 lub 112
     
Komenda Stołeczna Policji 22 603 66 26
     
Komenda Główna Policji 22 621 02 51
     
Straż Miejska 986 lub
22 628 69 00
     
Straż Pożarna 998 lub 112
     
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 22 319 91 00
     
URZĘDY / INSTYTUCJE LOKALNE
     
Urząd Miasta 19 115
     
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście 22 584 61 00
     
Sąd Okręgowy 22 440 80 00
     
Sąd Apelacyjny 22 530 80 00
     
Wojewódzki Sąd Administracyjny 22 553 70 00
     
Urząd Pracy 22 391 13 00
     
SŁUŻBY TECHNICZNE
     
Pogotowie energetyczne 991
     
Pogotowie gazowe 992
     
Pogotowie ciepłownicze 993
     
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
     
Centrum Zarządzania Kryzysowego 22 443 01 12
     
KULTURA
     
Pałac Kultury i Nauki 22 656 76 00
 

Teatr Narodowy 22 692 06 04
     
Teatr Polski 22 826 92 76

   
Teatr Komedia 22 832 46 19
     
TRANSPORT
     
Zarząd Transportu Miejskiego 19 115Informacja Kolejowa PKP 22 39 19 757
_______________________________________________________

Internet w polsce

Losowe firmy
 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
warszawa

Warszawa – stolica kraju i miasto na prawach powiatu leży w województwie mazowieckim. Jest to największe miasto Polski. Obszar 517 km² zamieszkuje tu 1 735 442 ludzi. Skupiają się tu najważniejsze instytucje i ośrodki o charakterze naukowym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym.

Lista zabytków i miejsc wartych odwiedzenia zdaje się nie mieć końca. Do tych najważniejszych i rozpoznawalnych z pewnością należy: Zamek Królewski i plac Zamkowy, Stare Miasto, Trakt Królewski i Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, pomnik Syrenki Warszawskiej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik i Stadion Narodowy. Jest tu także cała masa dróg rowerowych. Szczególnie atrakcyjne są te ciągnące się wzdłuż Wisły. Na każdym kroku można spotkać tereny zieleni. Parki, skwery i ogrody to idealne miejsce na spacer. Jest tu też kilkanaście rezerwatów przyrody i dwa ogrody botaniczne. W granicach miasta rośnie nawet las! To zjawisko na skalę światową.    

  

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola